13.

mai

11:00

Utegudstjeneste på Bæreia Bæreia Veteransenter

Bæreia Veteransenter
Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag Liturg: Trine Færevåg Prekentekst: Luk 24,46-53 Nattverd Dåp
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 12:30