17.

mai

12:00

Samling ved kyrkja Manger kyrkje

Manger kyrkje
Dag i kyrkjeåret: 17. mai Preiketekst: Matt 22,17-22 Offerformål: Kirkens Nødhjelp
mandag 17. mai 2021 kl. 12:00 - 12:30
Manger kyrkje