10.

juli

09:00

OBS - flytta til laurdag 10.07. !! Pilegrimstur - dagstur

Folgefonn Nasjonalpark
OBS NY DATO !!! 10.07. Vi går pilegrimsvegen nord for Folgefonna, frå Jondalsida, bratt oppstiging - relativt krevjande tur. Nedstigning til Reisæter i Sørfjorden. Der vert ein skyssa attende til Jondal fergekai. Kantor Anne Karin Stormyr er turleiar og kan kontaktast for meir informasjon. Sjå plakat på heimesida www.jondalkyrkje.no
lørdag 10. juli 2021 kl. 09:00 - 20:30
Folgefonn Nasjonalpark