17.

juni

18:00

Menighetsmøte

Askertun

Velkommen til menighetsmøte, med følgende saker på agendaen:

  1. «Justert grunnordning for hovedgudstjenesten». Menigheten skal på nytt ta stilling til ny gudstjenesteliturgi.
  2. Menighetens årsmelding for 2020 – hvilke erfaringer fra dette spesielle året tar vi med oss videre? Innspill og diskusjon.

Les mer her.

torsdag 17. juni 2021 kl. 18:00 - 20:00