våpenskjold kirkenSkjer i kirken
lukk arrangement
Berg kirke

Lys Våken 6. Klassinger For Strinda, Berg Og Strindheim

Lys Våken samling for 6-klassinger fra Strinda, Berg og Strindheim i Berg kirke

Standardbeskrivelse: I Den norske kirke står kultur sterkt. Kirken rommer mange ulike kulturarrangementer. Sett under ett utgjør kirkebyggene Norges største kulturarena. Hver eneste uke fylles norske kirkerom med kultur i ulike former. Kirken ønsker å være et sted der folk kan oppleve en stor bredde i arrangementer og et mangfold av aktører. Enten du er glad i dans, teater, konsert eller noe helt annet, så ønsker vi å ha et kulturtilbud som passer for deg.
Del