våpenskjold kirken
lukk arrangement

Konfirmasjonsgudsteneste Giske kyrkje

Giske kyrkje
Liturg: Benjamin Anda Organist: Dag-Filip Roaldsnes Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet