09.

mai

11:00

Konfirmasjonsgudsteneste

Leikanger kyrkje, Herøy
Dette arrangementet er tilgjengelig digitalt
Gå til digital visning
Søndag føremiddag vert det konfirmasjonsgudsteneste i Leikanger kyrkje for 2 konfirmantar og deira familiar og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som blir konfirmert i Leikanger kyrkje er: Brage Baade Hasund Adrian Husøy Song av Brigitta Hauge, musikk ved organist Dag Johan Flattun. Fung. sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo med fleire deltek i festgudstenesta som ein konfirmasjon alltid er. Gudstenesta blir streama direkte på facebooksida til Leikanger Kyrkje MR.
søndag 09. mai 2021 kl. 11:00 - 12:15
Leikanger kyrkje, Herøy