02.

mai

11:00

Jubileumsgudsteneste

Indre Herøy kyrkje
Det vert ei jubileumsgudsteneste i Indre Herøy kyrkje. Det vert markering av at Myrvåg NMS-foreining fyller 150 år dette året. Vikarprest Kjell-Roger Isene, organist Georg Notøy med fleire frå misjonsforeninga deltek. Offeret går denne gongen til Misjonsprosjektet på Madagaskar, og Johanne Leinebø orienterer om arbeidet. Det blir nattverd i gudstenesta. Vi har eit godt smittevern i alle kyrkjene våre, og dei fyrste 50 personane får plass. Kom gjerne noko før pga namneregistrering. Vel møtt. Arr.: Den Norske Kyrkja i Herøy»
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 12:30
Indre Herøy kyrkje