23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste Vinger kirke

Vinger kirke
Dag i kirkeåret: Pinsedag Liturg: Magnus Lindberg Jansvik Organist: Michal Runowski Prekentekst: Joh 14,15-21 Nattverd Dåp
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:30