23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste med dåp

Røsvik kirke
Se menighetens hjemmeside for antallbegrensninger.
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Røsvik kirke