23.

mai

11:00

!Høytidsgudstjeneste med Dåp

Østre Fredrikstad kirke
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Østre Fredrikstad kirke