23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste Kvæfjord kirke

Kvæfjord kirke
Dag i kirkeåret: Pinsedag Liturg: Odd Willy Johansen Organist: Harald Lind-Hanssen Prekentekst: Joh 14,15-21 Offerformål: Det Norske Bibelselskap Nattverd Dåp
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:30
Kvæfjord kirke