23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste Kongsdelene kirke

Kongsdelene kirke
Dag i kirkeåret: Pinsedag Liturg: Janneke Riskild Organist: Unni Sofie Fadum Prekentekst: Joh 14,15-21 Nattverd
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Kongsdelene kirke