23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste

Birtavarre bedehus

Skrifte/nattverd

søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 11:00