23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste Asker kirke

Asker kirke
Dag i kirkeåret: Pinsedag Liturg: Marita Elvemo Sivertsen Organist: Ingvild Køhn Malmbekk Prekentekst: Joh 14,15-21 Offerformål: Asker Menighet Merknader: Høytidsgudstjeneste med påmelding for inntil 20 personer (eller så mange som smittevernet tillater). Hvis det blir behov for det, setter vi opp en gudstjeneste til kl. 12.30. Forsangergruppe fra Asker kirkekor medvirker. Nattverd
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00