23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste

Sem kirke


Velkommen til høytidsgudstjeneste med nattverd  på kirkens fødselsdag! 1. pinsedagsgudstjenesten ledes av sokneprest Dagfinn Bugge og kantor Tonny Krokengen. Sissel Gylterud deltar med fløyte. I gudstjenesten er menighetens misjonsutvalg engasjert med klokker og kirkevert. Utvalget sørger også for kirkekaffe. Offeret denne dagen går til menighetens misjonsprosjekt i Thailand

søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00