23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste

Trøgstad kirkevelkommen til høytidsgudstjeneste ved prest Reidar Strand og organist Natalia Bourlatscheko m.fl.
Innvielse av nytt prosesjonskors. Vi tar i bruk ny liturgi.

 

søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Trøgstad kirke