23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste

Fåberg kirke

Velkommen til høytidsgudstjeneste i Fåberg kirke, v/ sokneprest Rosemarie Rustad Stakston og organist Ansgar Beste. 

Prekentekst på pinsedag er Joh 14, 15-21.

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.

søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Fåberg kirke