20.

juni

11:00

Høymesse Vinger kirke

Vinger kirke
Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden Liturg: Magnus Lindberg Jansvik Organist: Michal Runowski Prekentekst: Matt 16,24-27 Nattverd Dåp
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:30