04.

juli

11:00

Høymesse Vinger kirke

Vinger kirke
Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden Liturg: Magnus Lindberg Jansvik Organist: Michal Runowski Prekentekst: Matt 16,13-20 Nattverd Dåp
søndag 04. juli 2021 kl. 11:00 - 12:30