13.

juni

11:00

Høymesse Vestre Aker kirke

Vestre Aker kirke
Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden Liturg: Hjalmar Atle Kjelsvik Organist: Karstein Sigurd Ærø Prekentekst: Joh 1,35-51 Offerformål: Misjonsprosjekt Estland Nattverd Dåp
søndag 13. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00