20.

juni

11:00

Høymesse Vestre Aker kirke

Vestre Aker kirke

Velkommen til høymesse! Etter messen inviterer vi til utendørs kirkekaffe.

Påmelding til gudstjenester er ikke lenger nødvendig. Alle som deltar må likevel registrere navn og tlf.nr. av hensyn til smittesporing.

Liturg: Ulrike Lunde
Organist: Karstein Sigurd Ærø
Offerformål: Menighetens arbeid

søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00