17.

mai

13:00

Høymesse Straumsnes kirke

Straumsnes kyrkje
Dag i kirkeåret: 17. mai Liturg: Leif Endre Grutle Organist: Tor Eivind Strand Prekentekst: Matt 22,17-22 Offerformål: Kirkens Nødhjelp
mandag 17. mai 2021 kl. 13:00 - 14:00
Straumsnes kyrkje