02.

mai

12:00

Høymesse Seegård kirke

Seegård kirke
Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden Liturg: Berit Rinde Organist: Inger Schiager Offerformål: Kafe Kampen i Gjøvik Merknader: Menighetens årsmøte etter gudstjenesten Nattverd Dåp
søndag 02. mai 2021 kl. 12:00 - 13:00
Seegård kirke