våpenskjold kirken
lukk arrangement

Høymesse med konfirmantpresentasjon Bragernes kirke

Bragernes kirke
Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden Prekentekst: Luk 12,41-48 Offerformål: Egen - konfirmantarbeid Nattverd Dåp
Bragernes kirke