02.

mai

11:00

Høymesse Kvæfjord kirke

Kvæfjord kirke
Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden Liturg: Odd Willy Johansen Organist: Harald Lind-Hanssen Prekentekst: Luk 13,18-21 Offerformål: Stefanusalliansen Nattverd Dåp
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Kvæfjord kirke