02.

mai

11:00

Høymesse Kongsdelene kirke

Kongsdelene kirke
Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden Liturg: Ragnar Elverhøi Organist: Tatiana Kapustina Prekentekst: Luk 13,18-21 Nattverd
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Kongsdelene kirke