20.

juni

11:00

Høymesse Bragernes kirke

Bragernes kirke
Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden Liturg: Margrete Schmidt Johansen Organist: Anders Eidsten Dahl Prekentekst: Matt 16,24-27 Offerformål: Kirkelig dialogsenter i Drammen Nattverd
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00
Bragernes kirke