23.

mai

10:00

Høytidsgudstjeneste Biri kirke

Biri kirke
Dag i kirkeåret: Pinsedag Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol Organist: Inger Schiager Offerformål: Biri Trosopplæringarbeid Nattverd Dåp
søndag 23. mai 2021 kl. 10:00 - 11:00