23.

mai

11:00

Høgtidsgudsteneste Naustdal kyrkje

Naustdal kyrkje
Dag i kyrkjeåret: Pinsedag Liturg: Rigmor Frøyen Organist: Kjell Ivar Aase Preiketekst: Joh 14,15-21 Offerformål: Normisjon Merknader: Vi innfører ny liturgi. Dei som ynskjer det kan møte kl. 10.30 for å øve på liturgien. Nattverd
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Naustdal kyrkje