04.

juli

11:00

Gudstjeneste Ullensaker kirke

Ullensaker kirke
Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden Liturg: Brage Midtsund Organist: Michel Peter Joseph Helena Zelissen Prekentekst: Matt 16,13-20 Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Merknader: maks 75 deltakere på gudstjenesten. Nattverd Dåp
søndag 04. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00
Ullensaker kirke