20.

juni

11:00

Gudstjeneste Tranby kirke

Tranby kirke
Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden Liturg: Kjell Ivar Berger, Torunn Jåvold Organist: Veronika Kashina Prekentekst: Matt 16,24-27 Offerformål: Misjonsprosjektet Merknader: Insettelse av ny sokneprest. Prost Kjell Ivar Berger deltar. Kirkekaffe. Takkoffer til Stefanusalliansen. Nattverd
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00