11.

juli

11:00

Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Tangen kirke, Drammen
Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden Liturg: Ola Bakken Organist: Lisa Schøne Johansen Prekentekst: Luk 19,1-10 Offerformål: Kirkens Ressurssenter Merknader: Gudstjeneste i sommerturnus med Fjell kirke. Nattverd Dåp
søndag 11. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00
Tangen kirke, Drammen