20.

juni

12:00

Gudstjeneste Rørstad

Rørstad kirke
Rørstadsøndager i 260 år Søndag 20. juni er årets første Rørstadsøndag. Vi er glade for at vi også i år kan invitere til gudstjeneste på Rørstad. Kirke fyller i år 260 år, så samlingen i kirka i år er en lang tradisjon gjennom slektsledd etter slektsledd. For mange av oss er det viktig at vi holder tradisjonen ved like, og det gir en spesiell stemning i kirka når man sitte i kirkebenkene og tenker på de mange slektsledd som har gjort akkurat det samme som vi i vår nåtid gjør! Gudstjenesten: Gudstjenesten starter kl 1200 og blir ledet av sokneprest Lisbeth Gieselmann. Det musikalske i gudstjenesten står Kjerringøy sin organist Per Martin Bendiksen for. Det er fra kirkens side et ønske om å få et økt fokus på menighetens misjonsprosjekt og det vil bli laget en sporløype med forskjellige oppgaver i nærområdet til kirken. Denne vil bli hengt opp før gudstjenesten slik at man kan fordele seg i grupper før og etter gudstjenesten om man ønsker å delta. Heller ikke i år blir det noen kirkekaffe på skolestua, men hver og en må sørge for nisten sin. Og i år som i fjor vil det bli satt ut benker ved kirka, slik at vi kan sitte ute om været tillater det. Veteranbåtene i Sørfold: Nok engang blir det to av veteranbåtene fra Salten Veteranbåtlag som sørger for at vi kommer oss fra Røsvik ut til den magiske kirka på Rørstad. Båtene går kl 1000 fra Røsvik. En av båtene går via Strøksnes, mens den andre går via Tårnvik. Påmelding til turen gjøres til Mariann Strømdal på telefon 404 75 346. Returen fra Rørstad blir ca kl 1630 Rørstadkirkens venneforening og foredrag: Rørstadkirkens venneforening som ble stiftet i juni 2019 har som et av sine mål å gjøre historien til kirka på Rørstad kjent for så mange som mulig for å få flere støttemedlemmer. Denne gang har venneforeninga utfordra lokalhistoriker Asbjørn Lind til å holde et foredrag om sin opplevelse fra kirka mens vedlikeholdet foregikk rundt 1960. Da var gulvet åpent og man kunne se ned under gulvet hvor kister fra 1700 tallet ble lagt. Det vil også bli nærmere orientert om venneforeningens virke ute på Rørstad. Foredraget starter kl 1500 Pilegrimsutfart fra Bodø: Menighetene i Bodø har satt opp en pilegrimstur fra Bodø via Kjerringøy til Rørstad. Pilegrimsturen er lagt opp med båt fra Bodø allerede på lørdag, med landligge i Kjerringøy før de fortsetter til Rørstad via Tårnvik på søndag formiddag. Om du ønsker å bli med på den turen, eller ønsker mer informasjon om turen tas kontakt med Solveig Seines på telefon 908 37 896. NB. Det er altså muligheter for påstigning i Bodø på lørdag, på Kjerringøy og i Tårnvik på søndag.
søndag 20. juni 2021 kl. 12:00 - 13:00
Rørstad kirke