11.

juli

11:00

Gudstjeneste Røa kirke

Røa kirke
Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden Liturg: John Egil Rø Organist: Olav Morten Wang Prekentekst: Luk 19,1-10 Offerformål: Menighetens arbeid Nattverd
søndag 11. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00