13.

mai

11:00

Gudstjeneste Raufoss kirke

Raufoss kirke
Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag Liturg: Arild Kjeilen Organist: Sindre Hovland Prekentekst: Luk 24,46-53 Offerformål: Kristent interkulurelt arbeid Nattverd
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Raufoss kirke