20.

juni

11:00

Gudstjeneste og sommerfest

Bergen døvekirke
Vi inviterer til vandregudstjeneste med påfølgende sommerfest. Bergen Soul Children Sign deltar.
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 13:30
Bergen døvekirke