13.

mai

11:00

Åpent kapell. Nattverd. Musikk Tangen kapell

Tangen kirke, Drammen
Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag Liturg: Marit Skaar Skogesal Organist: G. Hreinsdottir Prekentekst: Luk 24,46-53 Nattverd
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00
Tangen kirke, Drammen