Avlyst

09.

mai

11:00

Gudstjeneste med nattverd DIGITALT PÅ FACEBOOK Åssiden kirke

Åssiden kirke
Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden Liturg: Jon Jørgensen Organist: Trond Akerø-Kleven Prekentekst: Matt 7,7-12 Offerformål: Åssiden menighet - diakoni 31005 Merknader: Digital sending på Åssiden kirkes FB-side med fokus på diakoni i nærmiljøet, andakt, intervjuer, sang og musikk. Diakon Tjøstolf Vittersø og menighetsprest Jon Jørgensen leder sendingen. Nattverd Dåp
søndag 09. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Åssiden kirke