20.

juni

11:00

Gudstjeneste med nattverd Åssiden kirke

Åssiden kirke
Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden Liturg: Dag Andrè Kaspersen Organist: Trond Akerø-Kleven Prekentekst: Matt 16,24-27 Offerformål: Åssiden menighet MR 31000 Nattverd Dåp
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00
Åssiden kirke