09.

mai

17:00

Gudstjeneste i Nuvsvåg Kirke

Nuvsvåg bårehus

Gudstjeneste i Nuvsvåg kirke

9 Mai 2021, klokken 17:00

6 Søndag i påsketiden

Offer: Kirkens SOS

Prost: Øyvind Oksavik

Organist: Jonny Pettersen

Kirketjener: Rand V. Frisk

Alle er velkommen!

søndag 09. mai 2021 kl. 17:00 - 18:00