04.

juli

11:00

Gudstjeneste i menighetssalen

Menighetssalen

Felles gudstjeneste med nattverd for Nordstrand og Ljan

Prest: Kjetil Hoel Hauge

Ved pianoet: Sverre Undheim

Offerformål: Nordstrand menighet

søndag 04. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00