11.

juli

11:00

Gudstjeneste i menighetssalen

Menighetssalen

Felles gudstjeneste med nattverd for Nordstrand og Ljan

Prest: Anne Grete Listrøm

Organist: Sverre Undheim

Offerformål: Blå kors Norge

søndag 11. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00