27.

juni

11:00

Gudstjeneste i menighetssalen

Menighetssalen

Felles gudstjeneste med nattverd for Nordstrand og Ljan

Prest: Anne Grete Listrøm

Ved pianoet: Thor Henning Isachsen

Offerformål: Normisjon

søndag 27. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00