16.

mai

11:00

Gudstjeneste

Stokke kirke

Vi feirer gudstjeneste i Skjee kirke, og vi har kommet til søndag før pinse. En søndag som ligger plassert mellom Kristi himmelfartsdag og pinse. Som menighet befinner vi oss derfor i en mellomfase mellom to viktige høytider i kirkeåret. Dette gir rom for ettertanke og undring.

Sokneprest Jan Otto Bustadmo og kantor Ahmad Mirzayev deltar.

Vi følger de gjeldende smitteforskriftene. Maksimalt 37 deltakere. Munnbindpåbud og registrering ved inngangen.

Alle er hjertelig velkommen!

søndag 16. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00