02.

mai

11:00

Gudstjeneste

Kleive kirke
Gudstjeneste. Prest Tormod Remøy. Kateket Inger Marie Lillevik. Organist Dirk Hauenschild. Frivillige medhjelpere. 6 åringene er spesielt invitert med på gudstjenesten. Etter gudstjenesten er det menighetens årsmøte og menighetsmøte.
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00