27.

juni

18:00

Gudstjeneste

Nordvik kirke
Kveldsgudstjeneste i jubileumskirken (nettopp fylt 150 år). Nattverd. Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusalliansen. Gudstjenesten er ved Arne Magnus Smørvik, Venera Holm og Bjørn Pedersen
søndag 27. juni 2021 kl. 18:00 - 19:00
Nordvik kirke