27.

juni

11:00

Gudstjeneste

Trøgstad kirke

Gudstjeneste kl. 11.00 v/ prest Sigmund Nakkim og organist Natalia Bourlatschenko m.fl

Dåp og Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

søndag 27. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00
Trøgstad kirke