27.

juni

11:00

Gudstjeneste

Grønland kirke
Lars Martin Dahl, Olav Rune Bastrup, Sara Hessen, nattverd, kirkekaffe. Offer til Forandringshuset
søndag 27. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00
Grønland kirke