20.

juni

11:00

Gudstjeneste

Grønland kirke
Lars Martin Dahl, Olav Rune Bastrup, Anne May Agerup, Sara Hessen, nattverd, kirkekaffe. Utendørs kirkeklubb kl. 12.00
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00
Grønland kirke